CHARAKTERISTIKA PUBLIKACÍ -

    -    odborný zdroj informací o firmách 

    -    kontaktní údaje, jména řídících pracovníků, předmět podnikání 

    -    členění do kapitol dle jednotlivých oborů 

    -    souhrnný abecední seznam všech firem 

    -    barevné prezentace firem oddělující jednotlivé kapitoly 

    -    na trhu od roku 1990 

    -    distribuce na významných odborných výstavách 

    -    prostřednictvím direct mailingu zasílání významným firmám 

    -    prezentace klientů z publikace automaticky na našem informačním portálu